MED TÅG

Från norr med pendeltåg

Pendeltåg från Stockholm mot Södertälje C (avgår normalt varje kvart), stig av i ÖSTERTÄLJE, sedan buss 753 (mot Hovsjö) eller buss 761 (mot Ritorp) till hållplats Hagabergs folkhögskola, tar ca 4 min. Du kan också gå från Östertälje, det tar c.a 13 minuter.

Från söder och väster

Fjärrtåg till SÖDERTÄLJE SYD, sedan buss 755, 784x eller 788 till Södertälje Centrum, därefter byte till buss 753 (mot Östertälje Stn) till Hagabergs folkhögskola. Har man inte för mycket packning så går det ofta snabbare att gå mellan Södertälje Centrum och Hagaberg - det tar c.a 15 minuter.

Från Södertälje syd kan du också ta buss 765 mot Gärtuna. Gå av vid Gökvägen och gå sedan 5 minuter. Detta är den snabbaste kollektiva resan om du kommer från Södertälje syd.

Vi rekommenderar att du som kommer med tåg till Södertälje syd tar taxi direkt till Hagaberg eftersom resa med bussar tar drygt 30 min. Skolan har avtal med Södertälje Taxi, resa Södertälje syd - Hagaberg kostar 125 kronor. Tala om att det är avtalspris med Hagaberg vid beställning av resan.

MED BIL

Från norr

Motorväg E4/E20 från Stockholm mot Södertälje. Tag av vid första avfarten, Södertälje N, trafikplats Moraberg. Kör mot Centrum. Vid första trafikljuset sväng vänster och Du är på Erik Dahlbergs väg. Kör ca en km och skolan ligger på höger sida.

Från söder

Motorväg E4 från Nyköping mot Södertälje. Vid andra avfarten, Södertälje C, svänger Du av. Följ sedan väganvisningar mot sjukhuset. När du passerat över kanalen, kör rakt fram till rondellen, där du tar vänster. Du är då på Erik Dahlbergs väg och har skolan på vänster sida.

Från väster

Motorväg E20 från Strängnäs mot Södertälje. Vid andra avfarten, Södertälje C, svänger Du av. Följ sedan väganvisningar mot sjukhuset. När du passerat över kanalen, kör rakt fram till rondellen, där du tar vänster. Du är då på Erik Dahlbergs väg och har skolan på vänster sida. Gatuadressen är Erik Dahlbergs väg 60. Skolan ligger på östra sidan av Södertälje kanal.